Krajský výkonný výbor ČSSD Ústeckého kraje

Krajský výkonný výbor ČSSD Ústeckého kraje

Telefon:  725 760 845
 
E-mail: KVV.Ustecko@cssd.cz

Předseda:


Členové KVV – hlas rozhodující:

 • Bednařík Daniel
 • Bc. Běhounek Marcel
 • Bc. Drtil Marek
 • Fišerová Ivana
 • Ing. Hanták Martin
 • Havelka Kamil
 • Ing. Bc. Jakubec Petr
 • Janda Jan
 • Jurčák Jiří
 • PhDr. Ing. Matouš Zdeněk, Ph.D. MBA
 • Bc. Michalec Lubomír
 • Mikl Vlastimil
 • PhDr. Mgr. Klika Martin, MBA
 • RNDr. Reinerová Dana
 • Bc. Rouček Karel
 • Svoboda Zbyněk
 • Ing. Mgr. Synek Zdeněk
 • Mgr. Špaček Arnošt
 • Ing. Šteinar Radek
 • Ing. Toms Milan
 • Bc. Vlčková Andrea
   

Blogy